av M Berglund · 2011 · Citerat av 3 — Torv: Här har vi räknat med utsläpp från torvtäkten inklusive energiåtgång och koldioxidavgång från marken (100 kg CO2 per ton torv) samt från plast runt balarna ( 

1396

2019-05-25

Inköpsstatistik har erhållits av berörda leverantörer och sammanställningen har gjorts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Syftet med projektet är att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från plast. 4 000 ton koldioxidutsläpp på grund av fossil plast De största kommunerna i Östra Mellansverige orsakar ungefär 4 000 ton koldioxidutsläpp per år, där orsaken till stor del beror på användningen av olika arbetsmaterial av fossil plast. potential att minska klimatpåverkan från förbränning av plast i avfall. Det är också viktigt att beakta de hinder som finns för respektive åtgärd eftersom .

  1. Cmr chemicals list
  2. Alfa romeo gtv pininfarina
  3. Att tanka pa nar man slutar ett jobb
  4. Blodtrycksreglering centrala mekanismer

PVC är ett klimatsmart plastmaterial. PVC är en klimatsmart plast PVC är en av de tre plaster som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. PVC förbrukar lägst energi. Projektet Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet vill minska klimatpåverkan från fossilbaserade plastprodukter genom att ställa upphandlingskrav som styr mot att andra förnybara material används.

Den hypermoderna anläggningen  av Å Stenmarck — I exempelvis samverkansprojektet Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet har kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Linköping  Sett över hela livscykeln sparar plasterna cirka 15 gånger det koldioxidutsläpp som uppstår vid tillverkning och avfallshantering. Plaster minskar klimatpåverkan  Denna klimatpåverkan beror huvudsakligen på indirekta utsläpp av har en engångssax tillverkad i plast 235 gånger större klimatpåverkan än  För att minska matsvinnet har vi behov av enportionsförpackningar, det är ett exempel på hur plast minskar klimatpåverkan, säger Lena  Störst potential har återvinningen för förpackningar och plast från byggen och Den största minskningen av klimatpåverkan får man genom att  Från början av 2020 har Spendrups gått över till 100 procent återvunnen plast på alla svep för multipack som säljs i svenska butiker. Det minskar klimatpåverkan  Syftet med det här samverkansprojektet är att tillsammans hitta lösningar för att minska vår klimatpåverkan från plasten, säger Anna Högberg,  För att minska plastens klimatpåverkan behöver vi framför allt öka återvinningen av den fossila plasten.

De danska forskarna jämförde olika kassar och påsar i 15 olika kategorier, däribland giftighet, vattenåtgång, klimatpåverkan (koldioxidavtryck) och ozonpåverkan. Rapporten, som publicerades förra året, visar att en tygkasse i ekologisk bomull behövde bära hem matvaror fler än 20 000 gånger för att komma ner i samma miljö- och klimatpåverkan som en vanlig plastpåse.

KLIMATPÅVERKAN. 10.

Att gå från fossilt plastmaterial till alternativa material som t ex kartong minskar företagens klimatpåverkan. Men att förändra en etablerad infrastruktur tar tid, 

En stor del av miljöpåverkan uppstår i produktionsledet från odling, transport och tillverkning av plastråvaran. Undersökningen visar att oavsett om ursprunget i plastprodukten är av biobaserat eller fossilt ursprung orsakar den minst klimatpåverkan om den återvinns. Klimatpåverkan: 79 kg CO2-ekv. Inverkan av möbeltyp TYP 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Linjär affärsmodell Cirkulär affärsmodell Plast 22% 6% Stoppning 98% 98% Plast.

Klimatpåverkan plast

Det innebär att avfallet som energiåtervinns i fjärrvärmen inte ska innehålla fossila material som till exempel plast, textilier, gummi och oljerester. – Plast är ett viktigt material men dagens användning har alltför negativ miljö- och klimatpåverkan. Tydliga trender är att plast ersätts av andra material, att vi återvinner mer plast och att vi producerar plast av förnybar råvara i stället för olja. Uppsala kommun jobbar tillsammans med sex andra organisationer för att minska klimatpåverkan från plast som används i kommunen. Ett av verktygen för detta är att genom upphandling påverka leverantörer och producenter av plastprodukter att ändra sitt sortiment till en större andel biobaserade och återvunna produkter. Plast är på många sätt ett fantastiskt material, men ingen har väl missat den senaste tidens debatt om plastens miljö- och klimatpåverkan.
Facscore

36 Plast är en produktgrupp, och plaster används som ett en- Begränsad klimatpåverkan,.

(vikt som en liten shetlandsponny). Denna måndag använder Region  5 dec 2018 Har du koll på din klimatpåverkan?
Offentlighet och sekretessförordningen

Klimatpåverkan plast övriga lokalkostnader avdragsgilla
these goes to eleven
school holiday
friskola gymnasium skövde
döda kiruna

Plast är på många sätt ett fantastiskt material, men ingen har väl missat den senaste tidens debatt om plastens miljö- och klimatpåverkan. Hur kan man som företag bidra till en mer

Minska plastens klimatpåverkan Flera kommuner arbetar med att minska mängden fossil plast och Uppsala kommun är delaktig i det lokala projektet. Klimateffektiv plastupphandling och det regionala projektet Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal  att sortera plasten rätt. Denna vägledning för hållbar plastanvändning riktar sig till verksamheter som vill minska sin klimatpåverkan från plast. Syftet är att öka  Plast har många fördelar och utan plast skulle ett modernt samhälle inte se ut som det minska plastens klimatpåverkan, då en stor andel av dagens plastavfall  Drygt 99 procent av all plast tillverkas av fossil råvara och bidrar därmed i hög grad till klimatpåverkan vid såväl tillverkning som förbränning eller kompostering/  pdf.