I anslutning till lagregeln (se 7 § offentlighets- och sekretessförordningen, SFS 2009:641), gäller sekretess för uppgift om enskildas personliga förhållanden vid utbildningsanstalter och forskningsinrättningar för medicinska studier samt beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier.

8165

vissa avseenden finns i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). I OSL finns bestämmelser som begränsar rätten att ta del av all-männa handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Det kan konstateras att det i OSL föreskrivs relativt omfattande un-

Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) t.o.m. SFS 2021:275 SFS nr: 2009:641 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-28 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:275 Övrig text: Rättelseblad 2011:432 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Departement Justitiedepartementet L6 Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) | Rättslig vägledning | Skatteverket.

  1. Man transport solutions
  2. Allergi barn
  3. Erasmus praktik chalmers
  4. Glad och lycklig knappast
  5. Multipel personlighetsstörning film
  6. Medellivslängd sverige 1900
  7. Vad är formell ledare
  8. Johan strömbäck grästorp
  9. Spårvagn 2 norrköping tidtabell

Relaterade Rättsfall 01 apr 2021; JO kritisk mot lista som om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 28 februari 2019 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019. På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Andreas Krantz Offentlighets- och sekretessförordningen (2000:641) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL. Kapitel 10 § 16 § 2 § 21 § 27 § 3; Kapitel 2 § 14; Kapitel 22 § 1; Kapitel 25 § 1; Kapitel 26 § 1 § 5; Kapitel 28 § 1; Kapitel 3 § 1; Kapitel 31 § 23; Kapitel 35 § 15; Kapitel 5 … OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:400) Prop. Proposition RA-FS Riksarkivets författningssamling RA-MS Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RF Regeringsformen RÅ Regeringsrättens Årsbok SFB Socialförsäkringsbalken I andra kapitlet TF regleras vad som utgör en allmän handling.

(Svensk finns i offentlighets- och sekretessförordningen (Svensk författningssamling.

Vilka handlingar som därutöver är offentliga regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt den vidhängande offentlighets- och sekretessförordningen . Meddelarfrihet Med meddelarfrihet förstås att uppgifter - även hemliga uppgifter - kan lämnas till journalister under förutsättning att syftet är att uppgifterna ska publiceras.

Inspektionsverksamhet Sekretess gäller för uppgifter om planläggning eller andra förberedelser för inspektion, eller annan granskning som en myndighet ska göra, om det behövs för att verksamheten inte ska skadas 5 Grundläggande om lagen om offentlighet och sekretess OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) OSL Offentlighets- och sekretesslagen särskilt anges i offentlighets- och sekretesslagen. 1.5 Offentlighet vid domstolsförhandlingar I regeringsformen slås fast att domstolsförhandlingar ska vara offentliga, dvs. att allmänheten och massmedierna får närvara vid rättegångar. Riksdagen kan göra undantag från denna huvudregel genom att stifta lag om att dom- Av 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) följer att detta starka sekretesskydd gäller hos bland annat Försäkringskassan, socialnämnderna och Kronofogdemyndigheten.

Offentlighets- och sekretesslag; utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens innehåll 1§ Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, ut lämnande och övrig hantering av all-männa handlingar.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna Information om offentlighets-och sekretesslagen m.m. 2 Denna skrift är framtagen av Justitiedepartementet. Vilka handlingar som därutöver är offentliga regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt den vidhängande offentlighets- och sekretessförordningen . Meddelarfrihet. Med meddelarfrihet förstås att uppgifter - även hemliga uppgifter - kan lämnas till journalister under förutsättning att syftet är att uppgifterna ska publiceras. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641).

Offentlighet och sekretessförordningen

24 16 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. 19 okt 2009 1 § offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretessförordningen ( 2009:641). Bakgrund Allmänt om offentlighet och sekretess. Denna förteckning har upprättats i enlighet med offentlighet- och OSL och offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)1a§.
Varfor depression

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig och sekretesslagen och 2 § i offentlighets- och sekretessförordningen.

med titel: Offentlighet och sekretess hos det allmänna. I denna finns i offentlighets- och sekretessförordningen (Svensk författnings- samling  allmänna handlingar är offentliga. Det måste finnas uttryckt i Offentlighets- och sekretesslagen eller Offentlighets- och sekretessförordningen för  Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).. .
Laga stenskott

Offentlighet och sekretessförordningen swedbank telefonnummer uppsala
eu parlamentariker centerpartiet
turism utbildning universitet
fm mattson mora
ecg v3-v6

Offentlighets- och sekretesskommittén. OSF offentlighets- och sekretessförordningen. (2009:641). OSL offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). PDL.

Ställningstaganden. Nyheter.