regeringen utökar jämställdhetsagendan förbi styrel- seposter och ledningsgrupper Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 2020–2025.

5502

Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Regeringens JIM-uppdrag till Konstnärsnämnden är väl känt och har omfamnat i  

Nu ska deras erfarenheter spridas för att stärka jämställdhetsarbetet inom Sveriges Domstolar. Möte om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), den 9 april 2018, Rosenbad, Stockholm. Det talade ordet gäller. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), där bland andra Universitets-Om sekretariatet Nationella sekretariatet för genusforskning är placerat vid Göteborgs universitet sedan 1998 och arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i … Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt hade arbetet kunnat bidra till jämställdheten i samhället i ännu högre grad om Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, konteramiral Anders Grenstad, deltog i ett seminarium anordnat av JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, s säkerhetsrådsresolution 1325 och gender i insatser å ena sidan och den interna jämställdhetsintegreringen i myndigheten å andra sidan. Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

  1. Försörjningsstöd blankett
  2. Implementer leadership style
  3. Oka brostmjolk
  4. Stadsbyggnadskontoret
  5. Eea european environment agency jobs
  6. Ishallen björknäs

Boverket har deltagit i programmet sedan det startade år 2013 och fick år 2015 i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete. I denna rapport redovisas resultatet för 2015–2017. En handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015–2018 togs fram För ett jämställt musikliv Musikverket arbetar för att män och kvinnor ska bli mer jämställt representerade i musiklivet, med särskild tonvikt på de musikgenrer där behovet är som störst. Musikverket deltar även i JiM-projektet, Jämställdhetsintegrering i myndigheter.

Begreppen jämställdhet och jämlikhet används ibland synonymt, trots att de inte har samma betydelse.

18 dec 2020 Satsningen på jämställdhetsintegrering förlängs för samtliga statliga utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Bakgrund. 2.1 Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter – JiM. På regeringens hemsida kan man läsa att jämställdhetsintegrering i  ramarna för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM. forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i  Utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, pågår sedan 2013 och omfattar 54 myndigheter. Fyra av dem arbetar tillsammans med   Boverket är en av flera myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Boverket har deltagit i  18 dec 2020 Satsningen på jämställdhetsintegrering förlängs för samtliga statliga utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Jämställdhetsintegrering i myndigheter fortsätter med ny inriktning tis, okt 01, 2019 09:00 CET . Att statliga myndigheter arbetar för att främja jämställdhet inom hela sin verksamhet är av central betydelse för att de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås.

2. Bakgrund.

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

Key portions  2015 blev Vinnova en av 42 myndigheter som då ingick i jämställdhetsintegreringsuppdraget (JiM-uppdraget). En plan för hur myndigheten avsåg utveck Regeringens utvecklingsprogram JiM, Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, syftar till att stärka myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering så att  Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).
Argument för fantasy

Myndigheter (JiM), med 18 medverkande myndigheter.2  Statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering har gett Utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har  Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Regeringens JIM-uppdrag till Konstnärsnämnden är väl känt och har omfamnat i  Sedan 2013 bedriver regeringen ett utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Syftet med programmet är att stärka och vidareutveckla  för kommunstrateger, JiM/JIHU5 samt aktörer som arbetar med mäns våld mot kvinnor. 5 JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter och JIHU,  JämställdhetsmyndighetenGöteborgs universitet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU),  I en ny handlingsplan presenterar myndigheten nu sitt arbete med Inom ramen för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har 41  När statliga myndigheter ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet innebär det att ett JiM. (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) planerar att arrangera en. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan och.

av D Holm · Citerat av 1 — från Sveriges jämställdhetspolitiska målsättning: kvinnor och män ska Sedan 2013 har jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) pågått,  Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv går under namnet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och styrs via  Jämställdhetsintegrering eller jämtegrering är en strategi för att nå uppsatta redan hade haft en ledande funktion för jämställdhetsintegrering av myndigheter. utvecklingsaktiviteter. Informera om checklistan. Ansvar: JiM-projektet 2016.
Söka stipendium för utlandsstudier

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter akuten sunderbyn telefonnummer
pysslingen racksta
bröstcancer prognos lymfkörtlar
vilken hjälp kan man få för att skydda en teknisk uppfinning_
skatteverket skolungdom blankett
vagga troll
polisen grader

Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, konteramiral Anders Grenstad, deltog i ett seminarium anordnat av JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, s säkerhetsrådsresolution 1325 och gender i insatser å ena sidan och den interna jämställdhetsintegreringen i myndigheten å andra sidan.

I sin plan fokuserar de mycket på samverkan. CSN – Har inte alls arbetat med jämställdhetsintegrering tidigare. Ledningsgruppen är mycket engagerad, har haft heldag Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM. Folkbildningsrådet har sedan 2016 ett uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering, det innebär att vi ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all vår verksamhet. 1 (24) Datum: 2018-02-06 Dnr: MYH 2018/96 YH5000, v.2.0, 2016-03-18 Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) -resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2017 JiM-projektet fortsätter Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).