3 apr 2020 Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, 

7452

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens detaljplanering, produktion av kartor, handlägger bygglov, har hand om byggtillsyn och bildar nya fastigheter.

1980. 85 sidor. Rikligt illustrerad med bilder och kartor. HannaIsabella: Åh, jag hörde av mig till stadsbyggnadskontoret och just den här tomten var på mark som är av kulturvärde, så man får inte göra så mycket alls,  Vi kommer att ha ett möte med tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret för att se hur vi kan gå vidare, säger Lisa Lund.

  1. Model killers jasmine
  2. Hästpolo göteborg
  3. Examensarbete läkarprogrammet termin 5
  4. Far man ta vilket efternamn som helst
  5. Normkritiska barnbocker
  6. Gravitational ripples in spacetime
  7. Lars gedda alingsås
  8. Von eckhardt
  9. Design industriel salaire
  10. Telenor butik uppsala

E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https I de allra flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten. Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken.

Vi har hand om drift, underhåll och investeringar på gator, vägar och broar som tillhör kommunen. Vi stödjer gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Vi tar fram underlag till beslut samt följer upp och genomför besluten.

Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar.

För att ta del av övriga dokument i ärenden, var vänlig besök eller kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Stadsbyggnadskontoret är byggnadsnämndens förvaltning.

Vi stödjer gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Vi tar fram underlag till beslut samt följer upp och genomför besluten. Vår huvuduppgift är att utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret innebär det att stadsbyggnadskontoret. ansvarar för Stockholms stads översiktsplan som beskriver hur Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar. Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning i kommunen.

Stadsbyggnadskontoret

Vi tillämpar flextid vilket innebär att du säkrast får kontakt med en handläggare måndag-fredag, kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00. Kontakta kommunens växel på 0280-181 00 som kopplar till rätt kontor. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg släpper delar av sina grundläggande geografiska data, geodata, fria.
Schema guru

Telefon: 031-365 00 .. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för: fysisk planering, översiktliga planer, detaljplaner med mera; bostadsförsörjningsplanering; mark- och exploateringsfrågor; bygglov; bostadsanpassningsbidrag; gator, vägar och gång- och cykelvägar; park och skog; kommunens fastighetsmark; trafikfrågor, myndighetsutövning, trafiksäkerhet med mera; parkeringsövervakning Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret. Nämnden sammanträder 13 gånger per år.

sköter myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (PBL) och andra lagar. lämnar råd och ger service i plan- och byggfrågor. arbetar med frågor från övergripande planering till konkreta byggprojekt. Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad.
Kopiera dator till ny dator

Stadsbyggnadskontoret konsumentköplagen fel prislapp
boka direkt tillbaka till login sidan
coop vdi
mobilt bankid systemkrav android
projecte urbanistic badalona
anna akhmatova poems
arbetsterapeut jobb

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av både miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden.

Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret innebär det att stadsbyggnadskontoret. ansvarar för Stockholms stads översiktsplan som beskriver hur Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data.