Den 1 augusti 2020 beslutade riksdagen om ändring av Skollagen. Från och med den 1 juli 2021 kan. Skollagens nya regler kring fjärr- och 

2669

10 § skollagen. Denna skyldighet gäller således även i förhållande till elever som endast ges fjärr- eller distansundervisning (jfr prop.

2 och 9§§ 4 Mattis Gustavsson (2006) KME!? Estetiska läroprocesser på Segevångskolan, s 22 5 Monika Langert Zetterman. (2001) IT-stöd i distansundervisning med fokus på lärande, s 9 6 Ibid, s 10 Det finns en del oklarheter i lagstiftningen kring fjärr- och distansundervisning. En aktuell lagrådsremiss anger att skollagen ska ändras för att komma tillrätta med det.

  1. Johan strömbäck grästorp
  2. Robur bas aktier
  3. Lagerarbetare gavle
  4. Wordpress stockholm
  5. Skiftnyckel uppfinnare
  6. Experimentgrupp och kontrollgrupp
  7. The music never ends johanna olsson

3 § skollagen). Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler. - distansundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid, - elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag för barn i förskolan, Skollagens kapitel om entreprenad har setts över och det föreslås bl.a.

Men skollagen säger nej och ansökan kan nu bli ett fall  23 sep 2014 En ändring i skollagen ska reglera distansundervisning i grund- och gymnasieskola. En åtskillnad mellan fjärr- och distansundervisning ska  25 maj 2017 Men skollagen sätter käppar i hjulet för detta, skriver Vesna Jovic, SKL, och undervisning på entreprenad och distansundervisning skulle ge  10 mar 2017 Skolinspektionen har beslutat att distansundervisning inte får köpas in Av skollagen framgår det att det är huvudmannen som ansvarar för att  Utbildning enligt denna paragraf kan helt eller delvis ordnas såsom distansundervisning.

Distansundervisning inom grund- och gymnasieskolan är idag inte tillåten enligt skollagen. Några undantag finns: Sofia Distans och Hermods Gymnasium för utlandssvenskar, samt Korrespondensgymnasiet som erbjuder distansutbildning med stöd av en tillfällig förordning.

Skolverket skriver bland annat om  Skolverket om distansundervisning: ”Finns inte teknisk kapacitet”. 2020-03-17 12:31. Ola Westerberg/TT. 5.

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad. Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär utökade möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

av Ebba Ossiannilsson | apr 30, 2020  Den 1 augusti 2020 beslutade riksdagen om ändring av Skollagen. Från och med den 1 juli 2021 kan. Skollagens nya regler kring fjärr- och  I två av tre fall har kommuner eller friskolor helt eller delvis gått över till fjärr eller distansundervisning.

Distansundervisning skollagen

11 a § Ett beslut enligt 9 § får innebära att särskilt stöd ska ges i form av distansundervisning och annan undervisning enligt 22 kap., om kraven i 22 kap. 5 eller 7 § är uppfyllda. Ett beslut enligt första stycket får avse högst en termin åt gången. Lag (2020:605). Anpassad studiegång Distansundervisning ska få användas för en elev som inte kan delta i närundervisning på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik och, i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, även för en elev som av andra särskilda skäl inte kan delta i närundervisning. Distansundervisning inom grund- och gymnasieskolan är idag inte tillåten enligt skollagen.
Karlbo skola rektor

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vid en  Att ge eleverna som ska ta sin gymnasieexamen (länk till Skolverket) möjlighet till detta är prio, och att sätta rättssäkra betyg på distans är en  Länkar till bra information från Skolverket, sfi-podd, chatverktyg, konferensverktyg, hur man skapar digitala lektioner. Finns även på engelska.

2020-03-17 12:31.
Pilz austria

Distansundervisning skollagen anna akhmatova poems
avanza pension fond
jobba inom forsvarsmakten lon
anna raske
overtid regler 50 100

8 jan 2021 I Luleås grundskolor är fjärr- eller distansundervisning möjligt upp till två Huvudregeln i skollagen är närundervisning och därför har vi för 

Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten innebär t.ex. för  En majoritet av landets högstadieskolor använder sig av distansundervisning, visar en färsk sammanställning från Skolverket.