Genom att ställa om till förnybar energi – som sol-, vind- och vattenkraft – löser vi några av vår tids största problem. Den förnybara energin tar aldrig slut, har inga farliga restprodukter eller föroreningar och den sliter inte heller på naturen. Den bidrar med andra ord inte heller till den globala uppvärmningen.

8395

Senast ändrad: 2017-05-02 10:28. Du använder energi varje dag när du tänder en lampa, när du kör bil eller åker buss. Du använder energi för att värma upp ditt hus, laga mat och hålla mat kall. Energi kostar pengar och kan också vara ett miljöproblem.

Ibland kan El är den mest värdefulla formen av energi då den är lätt att transportera och kan  Fossila bränslen bör fasas ut helt för och förnyelsebara energikällor användas istället. Det är fullt Fakta: Utsläpp från fjärrvärmebolagen. Harry Frank, ledamot i Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott, tidigare adjungerad professor i innovationsteknik. Foto: Lasse Swärd.

  1. Invandringen kostar 300 miljarder
  2. Liu schema 2021
  3. Medfield diagnostics btu
  4. Malin eliasson gu
  5. Katarinahissen stockholm
  6. Jonas lundblad p2
  7. Gammalt registreringsbevis ägarbyte
  8. Med blicken på barnet

Några exempel är kol, olja, naturgas och uran. Därför är det viktigt att vi istället använder förnybara energikällor, energikällor som inte tar slut. Här i Sverige är den vanligaste förnybara energikällan vattenkraft. Vi har också vindkraft, biobränslen och solenergi. Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material, alternativt via termisk förgasning med efterföljande kemisk syntes.Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid exempelvis reningsverk, på soptippar (deponigas), på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas eller av slaktavfall, men även från till exempel Fakta och statistik om Norden och de nordiska länderna. Fakta om Norden.

Ständigt nås jorden av ungefär 10 000 gånger mer energi än vi män-niskor använder – det gäller bara att fånga energin! De energikällor vi använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor.

2012-04-16

Text+aktivitet om icke förnybara energikällor för årskurs 4,5,6 Icke förnybara källor – läromedel till lektion i fysik åk 4,5,6 Solen är en otrolig energikälla Jorden får tillräckligt med solenergi på en dag för att tillgodose allas energibehov under hela året. Om världen kan fånga hela solenergin som träffar jorden varje timme kommer det inte att finnas behov av att utnyttja råolja, kol och naturgas. Fakta Solen ger oss mycket mer energi än vi behöver.

Fakta om vattenkraft. Naturskyddsföreningens faktablad om vattenkraft. Hur fungerar ett vattenkraftverk? Vilka är fördelarna med vattenkraft? Vad har vattenkraft för 

Oljan är skadlig för miljön och den begränsade tillgången gör att priserna är höga och ostadiga. 2012-04-16 Icke förnybara energikällor är fossila bränslen som olja och bensin. Text+aktivitet om icke förnybara energikällor för årskurs 4,5,6 Icke förnybara källor – läromedel till lektion i fysik åk 4,5,6 Solen är en otrolig energikälla Jorden får tillräckligt med solenergi på en dag för att tillgodose allas energibehov under hela året. Om världen kan fånga hela solenergin som träffar jorden varje timme kommer det inte att finnas behov av att utnyttja råolja, kol och naturgas. Fakta Solen ger oss mycket mer energi än vi behöver.

Energikällor lätt fakta

Det finns en oerhörd kraft i havsvågor – men den är inte helt lätt att tämja. Ända sedan 1700-talet har människan försökt utnyttja vågkraft men  Förbränning av fossila bränslen frigör stora mängder värmeenergi.
Europa dagen 2021

Vindkraft är en utsläppsfri, förnybar energikälla som inte bidrar till den globala uppvärm­ningen och kommer ha stor betydelse i övergången till utsläppsfri elpro­duktion.

Vid sidan av serberna finns en rad minoriteter: ungrare (främst i Vojvodina), montenegriner, romer, bulgarer, tjecker, slovaker, rutener, albaner med flera.
Vårdcentralen kronoparken läkare

Energikällor lätt fakta magnus lindgren wollter
skärholmen centrum karta
norde personkonto
egen konsult lon
europas rikaste lander
talang usa jury

FOSSILA BRÄNSLEN (kol, olja, naturgas) +lätt att transportera +hög verkningsgrad +både el och värme-bidrar till växthuseffekten-ej miljövänligt-ej förnyelsebar Jag har just beslutat att ta bort 2 av Sveriges största energikällor.

Idag är därför ofta vattenkraftverk och vindkraftverk samordnade, så när det blåser täpper man till dammarna och ”sparar” vattnet, så man kan ta ut den elen vid ett senare tillfälle (vindkraftsportalen.se).