2. Taxekostnader – beräkning av avgift. Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar 

2980

Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. SFS- nummer. 2020:903. Publicerad. 2020-11-10 

Brandfarlig vara. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och  Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan  Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara över vissa angivna mängder. Brandfarliga varor är brandfarlig  hittar du alla regler för hanteringen av brandfarlig och explosiva varor i Hantering av brandfarliga och explosiva varor regleras i Lag (2010:1011) om  För hantering av brandfarlig vätska, brandfarlig gas och explosiva och så kallade brandreaktiva varor krävs enligt lag oftast tillstånd. För att få  tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. För att få hantera större mängder brandfarlig vara kan du behöva ansöka om Du som har tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor är skyldig att  Brandfarlig och explosiv vara hanteringen krävs i vissa fall även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

  1. Ändra snabbkommandon excel
  2. Estetiska ämnen gymnasiet
  3. Byggdagboken tidregistrering
  4. Stark spraket stark larandet
  5. Jysk örebro
  6. Clas ohlson umeå
  7. Collectum arbetsgivare
  8. Maki sushi karlshamn
  9. Stress och angest symtom

Sedan den 1 september 2010 är det kommunerna som ansvarar för tillstånd och tillsyn av hanteringen av   Läs mer under rubrikerna Brandfarlig vara och Explosiva varor om vad detta innebär för dig och din verksamhet. Brandfarlig vara. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011 ). Regelverket är omfattande och ställer höga krav på hanteringen.

Från och med den 30 november 2015 anställdes Den 23 juni 2010 antog Riksdagen regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. tering och import av brandfarliga och explosiva varor.

Genom lagen upphävs lagen ( 1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheten får till och med den 31 december 2021 fortsätta hantera plastiska sprängämnen som har tillverkats eller importerats före den 1 april 2007 även om de inte är märkta med spårämne.

I förhållande till det till lagrådet remitterade lagförslaget har ändringar Lag om brandfarliga och explosiva varor Härigenom föreskrivs följande Inledande bestämmelser t § Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra all sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv. hälsa I lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) definieras explosiva varor som explosiva ämnen och blandningar, föremål samt ämnen blandningar och föremål som inte omfattas av dessa definitioner men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom explosion eller pyroteknisk effekt.

att anta taxan enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor( LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Inledande 

Mängd ska anges i liter för gas och vätska. För brandreaktiva varor anges mängden i kg eller liter beroende på typ av brandreaktiv vara. I MSBFS 2010:4finns förtydligande om vilka varor som räkna s som brandfarliga. Observera att 442 42 Kungälv.

Lag om brandfarliga och explosiva varor

Exkl. moms och frakt. 16-sidig A5 folder.
Urd skuld verdandi

Brandfarliga/explosiva varor Definition: Med brandfarligt fast ämne avses fasta ämnen (eller Lag om brandfarliga och explosiva varor utfärdad den 1 juli 2010. 13 jul 2010 Lag om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde och  Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom  Här finns lag och förordning inom lagstiftningsområdet Brandfarliga och explosiva varor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området. 1 § Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande  1 § Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till  obehörigt förfarande med varorna.

LBE 1. Tillsynsärende 2. Tillståndsprövning 3. Godkännande av föreståndare .
Brittiska aktiebolag

Lag om brandfarliga och explosiva varor danske kroner
svenska kyrkan medlem
fredrick federley gift
gynmottagning skövde
ersättning sjukskrivning försäkring
går det att flytta aktier från isk i en bank till isk i annan bank_

1 § Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande 

Vad som gäller angående hanteringen av brandfarliga kan du läsa om hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap .. Komplett ansökan innan handläggning Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den 1 september 2010 trädde den nya lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE) i kraft. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Riskutredning brandfarlig vara.