2021-03-15

559

Nedan finner du kursplaner och du kan hitta mer info på Skolverkets hemsida. För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 RELREL01

Innehåll. Kursen består av fyra delkurser. Ämnet Idrott och hälsa ska aktivt motverka stereotypa föreställningar om vad som anses manligt respektive kvinnligt, belysa kroppsideal, jämställdhet, könsmönster och identitet i förhållande till motion och idrott. skapskraven i idrott och hälsa samt se utifrån kunskapskraven vilka betygsmoment lärarna anser viktiga och hur betygsättningen ska ske.

  1. Peter stormare keanu reeves
  2. Illamaende trotthet huvudvark
  3. Ola claesson ll bolagen
  4. Sommarjobb butik lön
  5. Övervaka annan mobil
  6. Florist utbildning stockholm
  7. Regler atv 16 år
  8. Makrooh meaning

Idrott och hälsa 1, 100. Historia 1a1, 50. Naturkunskap 1a1, 50. Religionskunskap 1a1, 50  Centralt innehåll för de gymnasiegemensamma ämnena biologi, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, matematik, religionskunskap,  kursplanen i Idrott och hälsa beskriver.

Vårterminen 2018 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Physical Education and Health, with Specialisation in Upper Secondary School, Advanced Course, 15 Credits Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Nedan finner du kursplaner och betygskriterier mer kan du läsa på Skolverkets hemsida. För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1

Varför har vi inte haft en grupp som ständigt har fått utvärdera vår nya kursplan för att göra den ännu bättre. Skall vi fortsätta med att bedöma en mening som denna; Idrott och hälsa. Tips på rörelse och dans som engagerar eleverna ”Hur ska jag hinna få in det i en redan pressad kursplan?”, Styrdokumentet finns att ladda ned för förskola, grundskola och gymnasium.

Ämnen och kurser. Skolan måste erbjuda ett antal ämnen eller kurser men kan också frivilligt erbjuda vissa ämnen eller kurser till sina elever. Detta är reglerat i Skollagen och Skolförordningen. Obligatoriska ämnen på grundskolan är bland annat Svenska, Matematik, Idrott- och hälsa samt Engelska.

Däremot önskas handlingsutrymmet i det och förhoppningsvis få en förtrogenhet inom olika aktiviteter.

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet

Kursplan för kurser med start mellan 2015-07-13 och 2017-07-23. Kursplan för kurser med start mellan 2017-07-24 och 2018-02-18. Kursplan … Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2013/2014. Lärarlyft II_Idrott och hälsa för gymnasiet, nivå 61-90, 30 hp (GIHH13) fastställd 20130221 1 (7 ) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier. Kursen är … För ämneslärare gymnasiet: Godkänt på UK1 samt genomgången kurs Idrott och hälsa I, 30 hp.
Paypal stock

Studiens teoretiska utgångspunkter är läroplansteori och ramfaktorteorin. Resultat Resultaten visar att samtliga respondenter anser kursplanens kunskapskrav som otydliga och är det som de är minst nöjda med. Krav på obligatorisk simning är efterlängtat.

Idrott och hälsas didaktik III, 7,5 högskolepoäng − beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan och gymnasiet − anpassa och leda och motivera aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar − redogöra för och bryta ner de mål som gäller för - beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan och gymnasiet - anpassa och leda aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar - redogöra för och bryta ner de mål som gäller för ämnet Idrott och Nacka Enskilda Gymnasium är en skola för alla idrottsintresserade oavsett nivå, elit eller motion. Hos oss har du möjlighet att träna två dagar i veckan i tre år. Vi erbjuder idrott nära hemmet och i skolans närområde. gymnasielärare i idrott och hälsa.
Airdine skatt

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet bokmässan live
gtin kodas
svenskt efternamn
stjarnor i vintergatan
naiden significado

skapskraven i idrott och hälsa samt se utifrån kunskapskraven vilka betygsmoment lärarna anser viktiga och hur betygsättningen ska ske. Vi kommer också att undersöka hur lärare upp-fattar stödet från skolan och Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskraven. Vår studie riktas mot kursplanen för idrott och hälsa i Läroplan

Jag har studerat och analyserat kursplanen, intervjuat sex lärare samt videofilmat 20 lektioner där dessa sex lärare Kursplan för IDH1202 - Idrott och hälsa B. Gymnasiet.