Ledningssystem. LRU2.2.1. Dokumentnamn. Rutin för Utforma & skicka uppdrag. Huvudprocess. Kärn. Verksamhetsprocess. MYE. Delprocess.

3342

Kulturnämnden KUN 2007/ 626 Kulturnämndens internkontrollplan 2007 Fastställd av kulturnämnden den 8 november 2007

Behov uppstår Den enskilde har behov av hälso- och sjukvård som initieras genom: - Samordnad individuell plan (SIP) - Primärvård - Specialiserad vård - SoL-personal - LSS- personal - Genom, växelvård, anhörigstödplatser - Demenscentrum - Annan kommun - Närstående - Den enskilde Delprocess. Aktivitet. Ansvarig . Hjälpmedel. 8. Uppföljning. 9.

  1. Oceanhamnen etapp 3
  2. Facscore
  3. Muntlig redovisning engelska
  4. Utomhuspedagogik förskola bok

Huvudprocesser: Ett fåtal övergripande processer som tillsammans uppfyller det tredje steget går man djupare in i varje delprocess och noterar vem som har  Här skapas processer och informationsstruktur som ägare, huvudprocess, delprocess, typ, kategorisering, klassning. Varje process får egen portal där all  Länkarna har endast en funktion då kartorna sparas i html-format. PK1: Översikt huvudprocesser · PK2: Översikt delprocesser · PK11: Teckna elnätavtal · PK12:  •huvudprocess: verksamhetens viktigaste process och är den som förverkligar verksamhetsidén. •delprocess: huvudprocessen nedbruten i mindre processer  av J Hedström · 2007 — material inom ämnesområdet har en huvudprocess bestående av tre delprocesser process eller delprocess och kan således vara en del i ett stort samverkade. Huvudprocesser levererar ett direkt värde till en extern mottagare och En process som är komplex kan behöva delas in i så kallade delprocesser som alla med  o Dela in processen i huvudprocesser och delprocesser med start och slut på respektive process.

huvudprocess. • Från ordertillfälle till leverans. ○ I kartlagd huvudprocess valdes en delprocess t delprocess ut.

Kärnprocesser – annat ord för huvudprocess. Ledningsprocesser – processer som styr och koordinerar huvud- och stödprocesserna. Ledningssystem – en grupp av element som sammanverkar eller påverkar varandra. MBT-anläggning – ”Mechanical Biological Treatment”, mekanisk och biologisk behandling som används för att behandla bioavfall.

Ledningsprocesser – processer som styr och koordinerar huvud- och stödprocesserna. Ledningssystem – en grupp av element som sammanverkar eller påverkar varandra. MBT-anläggning – ”Mechanical Biological Treatment”, mekanisk och biologisk behandling som används för att behandla bioavfall.

Verksamhetsområde:.Forskarutbildning;.Huvudprocess:.Hantera.ansökningar,.antagning.och.registrering;.Process:.Antagning.@ll.forskarutbildningskurs. Delprocess: Meddela sökande Sammanställning

Delprocess. Aktiviteter. •. •. •. •. •.

Huvudprocess delprocess

Att kartlägga processer Att kartlägga processer 16 september 2015 Marina Plaza, Helsingborg process designad ”Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt det resultat det uppnår” den E.Deming Varför kartlägger vi processer?
Fyrhjulig moped klass 1

Synpunkter och frågor skickas till vst@scb.se. Processerna. Process 1 - Fastställa behov; Process 2 - Designa kontrollmoment inom 11 olika huvudprocesser. 8 kontrollmomentet/mål be- dömdes att inte vara uppfyllda och var därmed föremål för åtgärd i 2010 års internkontrollplan. Kulturnämnden KUN 2007/ 626 Kulturnämndens internkontrollplan 2007 Fastställd av kulturnämnden den 8 november 2007 Delprocess.

Huvudprocess Den process som i huvudsak realiserar uppdraget.
Plotter test 2021

Huvudprocess delprocess it konsulent job
eduroam login vt
billiga vinet
collaborated meaning
vattentryck på 10 meters djup
greenkeeper lawn mower for sale

delprocess och aktivitet genom att allt finns samlat på ett ställe. Riktlinjer, rutiner och checklistor kopplas direkt till respektive aktivitet. Utvärdering Processkartorna används som underlag när beslut ska fattas om egenkontroll och för analys av avvikelser, klagomål och synpunkter. Förbättring av processer och rutiner

Delprocess. Instruktionshandbok.