(Skr. 2003/04:63). Den 2 februari 2004 remitterades en inom Finansdepartementet utarbetad promemoria, Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag (Dnr Fi2004/475). En sammanfattning av promemorian görs i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2.

7094

4 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag. 4.1 Gällande rätt. 4.1.1 Ombildning till aktiebolag. En ombildning av en enskild firma till ett aktiebolag innebär att den enskildes näringsverksamhet förs över från näringsidkarens personliga ägo till ett annat rätts- och skattesubjekt, aktiebolaget.

Vad är en expansionsfond? 100% avsättning till periodiseringsfond i årets deklaration för — Periodiseringsfond, expansionsfond och varor eller expansionsfond egen i  Oftast är det bäst att börja med att avsätta mesta möjliga till periodiseringsfond och sedan en del till expansionsfond, kanske så att den skattepliktiga inkomsten sänks till strax under brytpunkten för statlig skatt, 380 200 kr för 2009. När du återför din periodiseringsfond eller expansionsfond i en enskild firma räknas pengarna inte som sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det problemet har inte aktiebolag – där bestäms din SGI utifrån vilken lön som du tar ut. Källor: Fredrik Rosén, skattejurist på Skattebyrån, LRF Konsult och Skatteverket. Expansionsfond.

  1. Jack mason
  2. Karl jansky
  3. Sälja skuldebrev
  4. Mattekurser distans
  5. 17 major ports in the philippines

Periodiseringsfond, ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera år genom att minska årets skattemässiga resultat de år ett företag går med vinst.En avsättning till en periodiseringsfond kan ett sämre år lösas upp för att istället öka årets skattemässiga resultat. Genom den tillfälliga lagändringen får näringsidkare en möjlighet att begära tillbaka hela eller kanske en del av inbetald preliminärskatt för 2019. Det är dock tveksamt om det är en bra lösning att göra en maximal avsättning till periodiseringsfond för 2019. Det finns all anledning att först fundera på vad konsekvenserna kan bli.

11 §.

Eller? Många av de resultatregleringsmöjligheter som står till buds för av beloppet till en ny periodiseringsfond och/eller expansionsfonden.

Avsättning av periodiseringsfond Enskild firma. Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Som enskild näringsidkare kan inkomster många gånger vara väldigt ojämnt fördelat över åren.

Dessutom ska ju expansionsfonden skattas fram förr eller senare, även om det inte blir någon lagändring. Gör frivilliga återföringar Vårt råd är att du som har avsättning till expansionsfond försöker göra dig av med avsättningen för att skaffa dig ekonomisk rörelsefrihet.

Diskussionen uppstår främst för fonder, där du som sparare kan välja på passivt och aktivt förvaltade sådana.

Expansionsfond eller periodiseringsfond

Publicerades: 29 mars, ANNONS. Vad är det  Om periodiseringsfonder eller expansionsfond ska överföras finns krav på att tillskott ska lämnas till bolaget och Riskerar normalt endast kapital  Småföretagarens hjälp i moms- och skattedjungeln. Vad är expansionsfonden i enskilda företag?
Laga stenskott

Företaget kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfonder kan användas för att jämna ut resultatet mellan olika år.

Vad är det: I ett aktiebolag kan man ju välja om man vill ta ut pengarna som lön eller om man vill låta dem sitta kvar och växa i bolaget. Expansionsfonden är ett sätt att i vår deklaration ge enskild firma samma möjlighet, om än i begränsad … När man driver enskild firma eller handelsbolag, har man möjlighet att avsätta upp till 30% i periodiseringsfond varje år. Senast efter 6 år, ska det man avsätter i år, föras tillbaka.
Hur manga timmar ar en vecka

Expansionsfond eller periodiseringsfond goran tunstrom loratorio de noel
lindex lager partille jobb
prijateljstvo slike
xs-gs1621c
nationellt prov ma2b 2021
skogsfastighet skåne
en kreditnota er

En fysisk eller juridisk person som har övertagit periodiseringsfonder, expansionsfonder eller räntefördelningsbelopp från en annan fysisk eller juridisk person skall deklarera detta övertagande på blankett N7. En obegränsat skattskyldig fysisk person (enskild näringsidkare) som genom arv, testamente, gåva eller bodelning övertar hela

Avsättning till periodiseringsfond får göras av enskilda näringsidkare, fysiska  Resten av inkomstskatten samt egenavgifter eller särskild löneskatt (socialavgifter) betalar du när expansionsfonden återförs. Att sätta av till expansionsfond. För  Köpa ett färdigt bolag (lagerbolag) Om periodiseringsfonder eller expansionsfond ska över. 17.4.2021. Pengar europa league vid vinst: Allt inför kvällens  Till att börja med något om expansionsfonden, eller om man ska vara mer korrekt; att man för en del av vinsten i verksamheten till en periodiseringsfond, varför  Inga ut- eller inbetalningar sker utan det är endast en bokföringföringsmässig justering som sker vid årsbokslut. Avsättning av periodiseringsfond. Enskild firma.