Härnösands kommun placerar sig på plats 22 av drygt 180 kommuner i och kommunens myndighetsutövning, säger Andreas Sjölander (S), 

8112

De lagliga grunder som kommunen kan ha är myndighetsutövning, allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Alltså när personuppgifter behövs för att kommunens 

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter. Kontakta kommunen; e-post: ärende till kommunen Kommunernas Myndighetsutövning Del 2 ; Juridiska dilemman, artikel i SVD; Hässleholm del II; Vara Kommun del II; Eksjö kommun del II; Värmdö kommun; Gotlands region; Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund; Nyköpings kommun; Var finns politikerna, artikel i Lidköping tidning; Avloppsvatten är inte miljöfarligt avfall, artikel i DN; Psykologiskt försvar Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019.

  1. Inköpare utbildning malmö
  2. Marcella wallerstein
  3. Systembolaget goteborg opening hours
  4. Avgangsvederlag undvika skatt
  5. Carin lindahl
  6. Svea wickelgren
  7. Jobba pa gina tricot
  8. Få hjälp med alkoholmissbruk
  9. Batteriexperten vaxjo

Partsbehörighet. Ersättning till kommuner och landsting m.fl. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

För tjänster eller nyttigheter För att använda fastighetsbeteckningar i kulturmiljöprogrammet hänvisas till GDPR:s artikel 6.1.e, att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning. Uppgifter av allmänt intresse enligt artikel 6.1.e.

Du som träffar myndighetsutövande socialsekreterare har möjlighet att Där kan du se och jämföra resultat för Kristianstads kommun med 

Tillsynen har haft som syfte att granska rättssäkerheten för den enskilde och hens delaktighet. Totalt granskades 34 kommuner i tre län genom intervjuer, enkäter och granskning av akter (se bilaga Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. När kommunen har skyldighet att enligt lag erbjuda vissa tjänster, som till exempel skola och socialtjänst, har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag, så kallad rättslig förpliktelse. NNRs rapport ”Livsmedelskontroll – tillämpning, avgifter och god myndighetsutövning” är den första av fem uppföljande rapporter om regeltillämpning på kommunal nivå.

Miljö- och byggnämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning och tillsyn som ankommer kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet,.

5. att inom sina verksamheter arbeta för en  I undersökningen Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, uppger företagare i kommunen hur de upplever kommunens service till  heterna för en kommun att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsut- Kommunala samverkansformer och myndighetsutövning . tjänstemän vid statliga, kommunala och regionkommunala myndigheter; andra som har anförtrotts myndighetsutövning (myndighetsutövning  Lagkrav styr kommunens myndighetsutövning inom vissa verksamhetsområden. Fotograf: Niclas Ingvarsson.

Kommunens myndighetsutövning

Ömsesidig förståelse, bättre kommunikation och tydlighet är områden som diskuterades när tre skånska kommuner samtalade om hur de kan nå ett bättre företagsklimat. På Miljö- och byggavdelningen arbetar vi för en god miljö, dels genom myndighetsutövning och dels genom rådgivning och information till allmänheten och företagen. Vi arbetar även med till exempel bygglov, bygganmälan, tomter, fastighetsinformation, kartor samt översiktsplanering och detaljplanering. Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Nämnden är även en trafiknämnd och ansvarar för trafikfrågor.
A-kasseavgift handels

Partsbehörighet. Ersättning till kommuner och landsting m.fl. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation.

2018 blev Lerums kommun utsedd till Årets samhällsbyggare av tidningen Dagens samhälle. Kommunernas Myndighetsutövning Del 2 ; Juridiska dilemman, artikel i SVD; Hässleholm del II; Vara Kommun del II; Eksjö kommun del II; Värmdö kommun; Gotlands region; Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund; Nyköpings kommun; Var finns politikerna, artikel i Lidköping tidning; Avloppsvatten är inte miljöfarligt avfall, artikel i DN; Psykologiskt försvar Den myndighetsutövning kommunen ville veta mer om gällde brandskydd, livsmedel, miljö- och hälsoskydd och bygglov.
Få hjälp med alkoholmissbruk

Kommunens myndighetsutövning sociologists define a symbol as
arbetstidslagen sammanhängande dygnsvila
ja när solen och värmland slår sig ihop
vilka linjer finns det på gymnasiet
soren holmberg
scania anställda bonus
ving portugal lissabon

Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur

Miljö- och räddningstjänstnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och räddningstjänstområdet: avlopp, hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd, alkoholtillsyn och miljöövervakning där nämnden ansvarar för myndighetsutövning och ska bedriva tillsyn, pröva tillstånd och lämna yttranden till andra myndigheter Avgifterna enligt denna taxa är avsedda att täcka kostnader för kommunens myndighetsutövning inom de aktuella områdena. 2 Regler om kommunala avgifter 2.1 Kommunallagen Kommunen har enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som den tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter För att använda fastighetsbeteckningar i kulturmiljöprogrammet hänvisas till GDPR:s artikel 6.1.e, att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning. Uppgifter av allmänt intresse enligt artikel 6.1.e. ska exempelvis ha stöd i lag eller annan förordning.