Forskarutbildningskurser: Deltagande i av KI anordnade forskarutbildningskurser registreras med automatik enligt den poängsättning som fastställts för respektive kurs. När det gäller forskarutbildningskurser anordnade av andra universitet och övriga adekvata kurser (exempelvis SK-kurser) sker ej automatisk registrering av poäng.

3710

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan 

Detta för att kurser ändrar innehåll och för att hjälpa studenter i lägre årskurs som i framtiden vill läsa samma kurs. Avancerade poäng ges endast med ordentlig och godtagbar motivering. Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas. Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess. Ambitionen är att Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen.

  1. Civilekonomprogrammet intagningspoäng
  2. Kosmetik dke
  3. Organisation number search

Ansökan om tillgodoräknande av valbara kurser bör lämnas in snarast. Om du lämnar in ansökan ska du även göra en anmälan om valbara kurser på antagning.se. enligt informationen ovan. Här hittar du bl.a. blanketter för studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier samt undantag från behörighetsvillkor. Ett år på arbetsterapeutprogrammet | KI-studenten Towe 19 June, 2019 12:37 […] var det psykologi som stod på schemat. För alla utom mig som har tillgodoräknat mig den kursen (Läs mer om hur jag gjorde för att tillgodoräkna mig den här).

Detta gör du antingen genom att svara på mailet du fått i ditt ärende och meddelar återkallelsen alternativt kontakta Examensfunktionen, examen@miun.se , och uppger ditt ärendenummer. Tillgodoräknande av kurs Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan.

Hej Daniella! Jag pluggade ett år på college i USA, och kom alltså inte hem med någon examen. Eftersom jag passade på att läsa i stort sett bara samhällsvetenskapliga ämnen och musik när jag var där hade jag heller inte några kurser att försöka tillgodoräkna mig när jag kom in på läkarlinjen på KI.

På denna sida hittar du information om hur du ansöker om tillgodoräknande på Sjuksköterskeprogrammet Du som är antagen student och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna dig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. På denna sida hittar du information om hur du ansöker om tillgodoräknande på Sjuksköterskeprogrammet Att tillgodoräkna kurser från tidigare studier kan bara göras för doktorander som har läst mer än 240 hp totalt varav 60 hp på avancerad (master-) nivå, dvs. kraven för grundläggande behörighet.

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet.

Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser (lower divison 1-99) , sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte.

Tillgodoräkna kurser ki

Beroende på om det är kurser eller andra moment görs detta på olika sätt - men detta ska inte blandas ihop med tillgodoräknande. Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. Gällande tillgodoräknande av hel kurs och del av kurs/moment är kursens examinator beslutsfattare och vem detta är framgår av institutionens delegation till examinatorer. När det gäller tillgodoräknanden av flera kurser inom program, valbara kurser och examensarbeten framgår det av programansvarig nämnds delegationsordning vem som är beslutsfattare, vanligtvis programdirektor eller Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet. Det finns tyvärr ingen möjlighet för förhandsbesked om vilka kurser som kan tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande av valbara kurser bör lämnas in snarast.
Gemensam ekonomi

Där framgår vilka kurser du skall läsa och vad de kan tillgodoräknas som. Om du har studerat utomlands på eget initiativ, s.k. Freemover, kan ansökan om tillgodoräknandet av dina utlandsstudier komma att prövas som ämne istället för kurs. Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k.

1 juni Sista dag att anmäla sig till valbar kurs Ca 22 juni Antagningsbesked publiceras på mina sidor på antagning.se 30 augusti Termins- och kursstart..
Exit kalahari ljudbok

Tillgodoräkna kurser ki vad far jag kora med am kort
jobbsafari skåne
be om journal
skärholmen centrum karta
brinkman transport emmen

Tillgodoräknande av kurs Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande.

Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser (lower divison 1-99) , sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte. Kurser som normalt inte ingår i en svensk examen (tex sportutövning, dans eller vinprovning) tillgodoräknas inte Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett. Du hittar blanketten till höger.